FILOSOOF

Tijdens mijn studie Wijsbegeerte van het wetenschapsgebied Economie heb ik met veel plezier filosofievakken gevolgd. Het kijken naar de wereld vanuit de invalshoek van de filosofie vind ik enorm intrigerend. Ik kwam er achter dat dit de manier was hoe ik altijd al naar de wereld om me heen heb gekeken. Waarheidsvinding vanuit verschillende perspectieven, althans een poging daartoe. Hoe zit het eigenlijk met bewustzijn, hersenen, lichaam, emoties, ziel, geloof, wetenschap? Het schrijven van filosofische artikelen is een inspirerende ervaring. Het is het ontdekken en uitschrijven van een beargumenteerd eigen denken naar aanleiding van onderwerpen die opkomen en het lezen van de vaak diepzinnige filosofische stukken over die onderwerpen. Vanwege mijn brede interesse lopen de filosofische artikelen die ik heb geschreven ontzettend uiteen.

Wanneer u voor uw organisatie of uw medium (forum, website) op zoek bent naar filosofisch getinte teksten wissel ik graag met u van gedachten over de mogelijkheden. Dit kunnen teksten zijn waarbij u een specifieke opdracht formuleert of teksten waarbij ik als onafhankelijk schrijver bijvoorbeeld in een rol als columnist teksten aanlever.