HET SCHRIJVEN VAN PLANNEN

Met mijn uitgebreide ervaring als schrijver van ondernemingsplannen en projectplannen kan ik u als organisatie of als individu van dienst zijn bij uw plannen:

Met mijn economische achtergrond help ik ondernemers met het schrijven van hun ondernemingsplan. Ik stel u de vragen die zullen leiden tot heldere ideeën en een gestructureerd plan. Zowel bij het marktonderzoek als bij de financiële analyse en onderbouwing van uw plannen zet ik de relevante informatie op een rij. Met een duidelijk 10-pagina tellend plan (zonder bijlagen) kunt u uzelf en eventuele partners of financiers overtuigen van het potentiële succes van de onderneming.

In het verleden heb ik tevens verschillende projectplannen geschreven. Deze plannen hadden als doel partijen te overtuigen dat het voorgestelde project bepaalde uitkomsten oplevert die ten goede komen aan specifieke mensen en middelen. Naast een goede onderbouwing omvat het projectplan een bondige samenvatting en een gedegen financiële sectie.

Meer gespecialiseerde projecten, bijvoorbeeld uit de hoek van ontwikkelingssamenwerking omvatten een veranderingstheorie (TOC) waarin interventies, acties en de gevolgen daarvan worden omschreven, op de korte en op de lange termijn. Er wordt met een begrijpelijke en systematische argumentatie betoogd waarom dit project belangrijk is. Met behulp van het projectplan kunt u aan uw werk- of opdrachtgever, uw financier of uw samenwerkingspartner(s) het project en de te verwachten uitkomsten haarfijn uitleggen.

Het komt voor dat projectplannen worden geschreven om subsidie aan te kunnen vragen. Subsidieplannen moeten vaak worden gestroomlijnd met de voorwaarden van de subsidieverstrekkers. Met subsidieplannen moet op tijd worden begonnen, ruim voor dat het project daadwerkelijk plaatsvindt. Zo is er ruimte om met de toekomstige potentiële verstrekkers van de subsidie om de tafel te zitten over wat de mogelijkheden zijn.

Neem voor het meedenken over en het schrijven van uw plannen contact met mij op.